Utsettelse av PRO Arba Minch årsmøte 2016 – nytt møte 17. april

Kjære faddere og støttespillere for PRO Arba Minch

Vi viser til innkalling til årsmøte 12. mars 2016. Vi vil med dette opplyse at årsmøtet 2016 utsettes til søndag 17. april 2017. Utsettelsen skyldes uforutsette hendelser. Styret i PRO Arba Minch beklager for at denne meldingen kommer en uke før det planlagte møtet. Vi er klar over at for noen av dere medfører dette endring på deres plan for neste helg. Vi beklager også for det, og ber innstendig at dere kommer til årsmøtet søndag 17. april, kl. 12. En ny dagsorden med sakspapirer vil bli sendt i god tid før årsmøtet i april.

 

Tewasen Teshome Styremedlem og daglig leder for PRO Arba Minch