Styremedlem Trude Mauseth skrev sommerbrev til faddere

Trude-Mauseth-2

Styremedlem Trude Mauseth skrev sommerbrev til våre støttespillere:

Nå har sommerferien kommet for mange og det er tid for et sommerbrev med informasjon om hva som foregår i vår lille organisasjon Pro Arba Minch. Jeg vil gjerne starte med å takke deg som er med og støtter opp om det viktige arbeidet og gjør det mulig for oss å fortsette.

Det er nå totalt 335 barn i New Vision Skole og barnehage. Av disse dekker Pro Arba utgiftene for 19 elever i skolen og 21 elever i barnehagen. I tillegg har vi de 13 elevene som er ferdig med 4. klassetrinn og som har fortsatt skolegangen i Chamo skolen, med vår støtte. Vi har to miljøarbeidere, Ibrahim og Elisabeth, som er ansatt for å følge opp fadderbarna og deres foreldre.

I tillegg har vi fortsatt ulike sideprosjekter på gang som jeg har tenkt å orientere nærmere om i dette brevet. Både et nytt og de som var omtalt i påskebrevet. (les mer i brevet)

Sommerbrev 07.07.2015