PROSJEKT

HELSEPROSJEKT

Helseprosjektet er et eget lite prosjekt som ble startet I 2013 etter at noen av oss var på besøk i Arba Minch. 

Det vi så, var at vi med svært begrensede midler kunne gjøre noen tiltak som har stor betydning for helse.

Resultatet av dette er at alle fadderbarn får delt ut såpe og hår olje en gang pr. måned.

Vi dekker også en helseundersøkelse og kartlegging av helse til alle nye barn. Vi har en avtale med en helse klinikk som også følger opp barn ved aktuell sykdom.

Helse klinikken har også ansvar for undervisning og informasjon til foreldre og lærere.

KONTAKT OSS

PRO Arba Minch,   
Gamle Røykenvei 18, 
1386 Asker

Organisasjonsnummer: 989 502 433

TEWASEN TESHOME, DAGLIG LEDER
E-post: tewasen@proarba.org
Telefon: + (47) 48137683

CECILIE LANES, STYRELEDER
E-post: c.lanes@cessa.no
Telefon: +(47 )97 00 36 39

PRO Arba Minch bærer da betydningen av kunnskapskilden til en positiv, produktiv, sosial og intellektuell utvikling.