PRO ARBA MINCH er en humanitær forening som skal arbeide for å sikre utdanningsgrunnlaget for fattige barn som er rammet av HIV/AIDS i byen Arba Minch i sør-Etiopia.

I dag får 62 barn hjelp gjennom PRO Arba Minch. Barna får gratis skolegang (eller barnehageplass) og skolemateriale som bøker, skrivesaker og skolesekk etc i tillegg til skoleuniformer (en gang i året) og andre type klær. Barna får 2 måltider per dag inkludert varm lunsj. Barna får også dekket kostnader til helse ved sykdommer og skader. Pro Arba bidro i 2013 og 2014 til kjøp av ny tomt og bygging av nye klasserom slik at New Vision school har fått bedre kapasitet.

VERDIGRUNNLAG

PRO Arba Minch sine verdier bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter(FN`s barnekonvensjon), vedtatt av FN 20. november 1989 og menneskerettserklæringen.

VISJON

Barn av PRO Arba Minch skal bidra til å utvikle det nye Etiopia med vekt på kunnskap, toleranse, demokrati, frihet, fred, likhet, rettferdighet, optimisme, omsorg og innsats.

ORGANISATORISK TILKNYTTING 

a) PRO Arba Minch er en frittstående forening som primært samarbeider med enkeltmennesker (faste givere).

b) PRO Arba Minch har som målsetning å bygge opp et sterkere nettverk finansielt og organisatorisk gjennom samarbeid med lag, humanitærorganisasjoner, barnehager, skoler og bedrifter.

FADDERE

PRO Arba Minch får månedlig bidrag fra 65 faddere. I tillegg får vi enkeltstående bidrag fra private personer og institusjoner. Vi er meget takknemlig for bidragene. Det gjør oss i stand til å hjelpe vanskeligstilte barn med gratis skolegang, mat, klær og annen nødvendig hjelp.

NAVNET

”PRO” Arba Minch er valgt for å signalisere alle positive utviklingstrekk man håper at barn skal leve opp til uavhengig av om de vokser opp i et rikt eller fattig land. Det skal være en fordel (pro) å være en del av vårt fellesskap. Vi ønsker å legge til rette for at barn av PRO Arba Minch skal være aktive (proaktive), produktive, progressive og kanskje noe mer. ” Arba” er 40 på amharisk.  «Minch” betyr vannkilde. Byen har mer enn 40 vannkilder den er avhengig av for å sikre næringsgrunnlaget for befolkningen i området. PRO Arba Minch bærer da betydningen av kunnskapskilden til en positiv, produktiv, sosial og intellektuell utvikling.

PRO Arba Minch er en humanitær forening som skal arbeide for å sikre utdanningsgrunnlaget for fattige barn som er rammet av HIV/AIDS i byen Arba Minch i sør-Etiopia.

I dag får 53 barn hjelp gjennom PRO Arba Minch. Barna får gratis skolegang (eller barnehageplass) og skolemateriale som bøker, skrivesaker og skolesekk etc i tillegg til skoleuniformer (en gang i året) og andre type klær. Barna får 3 måltider per dag inkludert varm lunsj. Barna får også dekket kostnader til helse ved sykdommer og skader. Pro Arba bidro i 2013 og 2014 til kjøp av ny tomt og bygging av nye klasserom slik at New Vision school har fått bedre kapasitet.

Styret

PRO Arba Minch ledes av styret (4 medlemmer og 2 varamedlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Tewasen Teshome
Asker
Daglig Leder /
Styremedlem
 Cecilie Lanes
Tromsø
Styreleder
   May Elin Sømhovd
Tromsø
Nestleder
 

Lisbeth 

Straumsnes Tromsø
styremedlem

Styret består av Cecilie Lanes (leder), May Elin Sømhovd,  Tewasen Teshome.

 Fakta om Arba Minch

Arba Minch ligger 1500 meter over havet i Gamo Gofa provinsen i ”delstaten” Southern Region. Byen har ca 80 000 innbyggere. Arba Minch har et varmt tropisk klima og ligger i den kontinentale dalen ”The Rift Valley”. Regnperioden strekker seg fra juni til august.

1_1265794851_26_nechisar-national-park

Byen er en flerkulturell by, og er kjent for sin ”smakefulle” ”Nile Perch” fisk fra innsjøene (Abaya & Chamo), og Nech Sar nasjonalpark. Den har et teknisk universitet og en l��rerhøyskole. Arba Minch har et av de største sykehusene i Sør Etiopia, bygd med støtte fra Norge.

New Vision Kindergarten & Primary School

PRO Arba Minch støtter opp om drift av New Vision Kindergarten and Primary School i Arba Minch som ble startet opp i september 2005. Tewasen Teshome, daglig leder av PRO Arba Minch har stått for finansiering vedrørende bygging og oppstart av barnehagen/skole.
Vis større kart
Kart over Etiopia – Byen Arba Minch ligger i sørvest.