New Vision Kindergarten and Primary Scohool

New Vision Kindergarten and Primary School (NVKP) ble etablert i 2005, og tar imot barn mellom 3 – 13 år. Barne­hagen/skolen har økt sin kapasitet til 380 barn.

Kindergarten compound 2

 Barnehage

New Vision Kindergarten har 21 ansatte. Barnehagen og skolen bidrar til lokal sysselsetting.

School compound

Skolebygg

Undervisningen

Undervisningen i NVKP har til sammen 7 nivåer. Barnehagen er delt i KG1 –KG3 (Kindergarten 1 – 3) etter alder og barnas opplæringsbehov. Barneskolen er fra 1. til 4. trinn. Barna stimuleres gjennom lek, tilpasset undervisning i musikk, matte, amharisk, engelsk, gamospråk, naturfag og tegning. Mange barn kommer fra hjem med foreldre uten skolebakgrunn. De får ekstra oppfølging i New Vision. NVKP har som mål å utvide skoletilbud til og med 8. trinn. 

New Vision er bygd opp med egen lekeplass og faddere i Norge har bidratt med både leker og utstyr. Det er stadig behov for midler til vedlikehold, materialer, leker med mer.

Cecilie overrekker gave fra PAM