Markering på parksenteret i Alta, lørdag 12. september

Skolegang og fattigdom

 

I forbindelse med den etiopiske nyttårsfeiringen setter den humanitære organisasjon PRO Arba Minch i samarbeid med Hero – fokus på skolegang i U-land lørdag 12. September.

 

(umenneskelig)

PRO Arba Minch, som er en humanitær organisasjon, har siden 2005 jobbet for å bedre levekår for fattige og HIV/ AIDS rammede barn i byen Arba Minch i Sør- Etiopia.

 

– Noe av det viktigste midlet i forbindelse med bekjempelsen av fattigdom er skolegang, uttaler styremedlem Freddy Ludvik Larsen i en pressemelding. Han fortsetter:

 

–          Situasjonen er brutal. HIV/ AIDS er med på å forsterke fattigdom og lidelse og en stor del av foreldregenerasjonen er rett og slett utryddet.

–          Mange barn vokser dermed opp i jordhytter hos besteforeldre med sviktende helse, eller bare hos en av foreldrene. Dette fører igjen til at barna må ta forsørgeransvar, ofte i svært ung alder, og går dermed glipp av verdifull skolegang.

–          Som analfabet er du dømt til et liv i umenneskelig fattigdom. Du kommer ikke ut av den, og det er lite sannsynlig for at dine barn kommer ut av den.

 

(pilotprosjekt)

Han forteller videre at organisasjonen siden oppstarten i 2005 har økt kapasiteten fra 12 til 350 elever i barnehagen og skolen de har bygd og driver i den fattige byen i Etiopia. De aller fattigste barna får også dekt utgifter til skolegang, mat, klær samt helseoppfølging.

Pro Arba Minch har også igangsatt et pilotprosjekt rettet mot flere fattige familier. Foreldrene får støtte og opplæring til ulike virksomheter som dyrehold og liknende. Målet er at de skal bli selvberget og dermed få en mulighet til en bedre hverdag for seg og barna. Da er det også mindre sannsynlig for at barna må slutte på skolen for å jobbe. Dette prosjektet er allerede utvidet med nye familier i skoleåret 1015/ 2016.

 

– Vi er en liten organisasjon, men vi ser at selv med små midler kan man hjelpe. Det forslitte uttrukket: Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen, er fortsatt veldig relevant, avslutter Larsen, før han forteller at kostnadene til barnehagen, skolen og prosjektet med etablererstøtten finansieres av organisasjonens fadderordning i Norge.

 

Markeringen holdes i det gamle Mek-lokalet på Parksenteret i Alta fra klokken 11.30 til 15 der PRO Arba Minch informerer om utfordringene med fattigdom og skolegang i U-land, mens det fra Hero kommer folk fra blant annet Etiopia og Eritrea for å vise frem den fargerike og rike kulturen som er unik for Afrika.

 

Leder for Pro Arba Minch, Tewasen Teshome, kommer også til Alta i forbindelse med dagen.

 

Gutten

Bilde 1)

Skolegang er en utfordring i Etiopia.

Freddy-Ludvik-Larsen-2

 

2)

Styremedlem Freddy Ludvik Larsen.