HISTORIE

NAVNET

”PRO” Arba Minch er valgt for å signalisere alle positive utviklingstrekk man håper at barn skal leve opp til uavhengig av om de vokser opp i et rikt eller fattig land. Det skal være en fordel (pro) å være en del av vårt fellesskap. Vi ønsker å legge til rette for at barn av PRO Arba Minch skal være aktive (proaktive), produktive, progressive og kanskje noe mer. ” Arba” er 40 på amharisk. «Minch” betyr vannkilde. Byen har over 40 vannkilder den er avhengig av for å sikre næringsgrunnlaget for befolkningen i området. 

PRO Arba Minch bærer da betydningen av kunnskapskilden til en positiv, produktiv, sosial og intellektuell utvikling.

ORGANISATORISK TILKNYTTING 

A) PRO Arba Minch er en frittstående forening som primært samarbeider med enkeltmennesker (faste givere).

B) PRO Arba Minch har som målsetning å bygge opp et sterkere nettverk finansielt og organisatorisk gjennom samarbeid med lag, humanitærorganisasjoner, barnehager, skoler og bedrifter.

KONTAKT OSS

PRO Arba Minch,   
Gamle Røykenvei 18, 
1386 Asker

Organisasjonsnummer: 989 502 433

TEWASEN TESHOME, DAGLIG LEDER
E-post: tewasen@proarba.org
Telefon: + (47) 48137683

CECILIE LANES, STYRELEDER
E-post: c.lanes@cessa.no
Telefon: +(47 )97 00 36 39

PRO Arba Minch bærer da betydningen av kunnskapskilden til en positiv, produktiv, sosial og intellektuell utvikling.