Det finnes mange gode prosjekter og veldedige organisasjoner som man kan bidra med for å skape en mer rettferdig verden. Utdanning er et svært viktig satsingsområde for å skape en bærekraftig utvikling i et land. At barna kan få en barnehageplass betyr også at sjansen er større for at foreldrene kan komme ut i lønnet arbeid og forsørge sin familie.

Et viktig spørsmål for mange er hvor mye av det man gir går direkte til mottagerne og hvor stor andel går til administrasjon.  

Vi har beregnet at kun 6% av det du gir til Pro Arba Minch går til administrasjon. Resten går direkte elevene, skolen/barnehagen og ulike tiltak rundt dem.

Pro Arba Minch er en organisasjon som drives av frivillige.
Styret, daglig leder og andre støttespillere i Norge jobber gratis og frivillig for organisasjonen.

Her er noen argumenter for hvorfor du skal velge oss:

 • Organisasjonen er liten og oversiktlig, det er lett å sette seg inn i hjelpen som blir gitt.
 • Utdanning av barn skaper grunnlag for en sunn utvikling og en bedre fremtid for landet.
 • Barna som mottar hjelp fra Pro Arba får skolemåltider og for noen av barna er det det eneste de spiser den dagen.
 • Barna følges opp av trygge voksne gjennom skoledagen, også i forhold til hjemmesituasjonen og veiledning av foreldre
 • De barna som trenger det får helsesjekk og oppfølging av helseproblemer
 • De barna som trenger det får utdelt klær på skolen
 • Byen Pro Arba er preget av fattigdom og en utbredt HIV-smitte. Det er stort behov for en innsats akkurat her.
 • De barna som trenger det får helsesjekk og oppfølging av helseproblemer
 • Vi kan gjøre mye med lite i Etiopia. En barnehageplass koster rundt 90 birr (birr=etiopiske valuta) (som tilsvarer ca 28 kr) pr. mnd. En skoleplass koster 100 birr (ca 32 kr). En gjennomsnittlig månedslønn er på rundt 500 og 1500 birr. (mellom 160 og 500kr). 
  Vi har alle mulighetene til å bidra fra vårt ståsted i Norge. Vi kan gjøre en stor forskjell!

VI ØNSKER DITT BIDRAG VELKOMMEN OG DU KAN LESE ALT OM OSS OG HVORDAN PENGENE BRUKES TIL UNDER “dokumenter”.

Gjennom PRO Arba Minchs fadderordning kan DU være med på å gi barn i Etiopia mulighet til utdanning og en bedre fremtid. Fadderstøtten går ikke til et bestemt barn, men brukes der behovet er størst. Faste bidrag fra våre faddere gjør oss i stand til å påta oss langsiktige oppgaver som gir varige resultater. Som fadder vil du få jevnlige nyheter og  informasjon om utviklingen i organisasjonen. Å være fadder koster akkurat så mye som det du ønsker. Mange gir kr 150-200 per måned, eller mer.

DU MÅ SELV REGISTRERE DIREKTE TREKK FRA EGEN KONTO TIL 
KONTONR. 6420 05 52367.

FOR UTENLANDSKE BIDRAGSYTERE: 
Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO6964200552367
SWIFT: NDEANOKKXXX

Engangsbidrag er også velkomne.
Hjertelig velkommen som støttespiller for barna i Arba Minch!

FOR FADDERINNMELDING & MER INFORMASJON: 
PRO ARBA MINCH
Postboks 4718 Sofienberg
0506 Oslo
Tlf. +47 48137683
e-post: tewasen@gmail.com

REGISTRER DEG SOM FADDER HER!

  Fornavn

  Etternavn

  E-post

  Gateadresse 1

  Gateadresse 2

  Postnr

  Poststed

  Land

  Telefonnummer

  Mobilnummer