PRO ARBA MINCH er en humanitær forening som arbeider for å sikre utdannings grunnlaget for fattige barn som er blant annet rammet av HIV/AIDS i byen Arba Minch i sør-Etiopia.

60 barn får hjelp gjennom PRO Arba Minch. Barna får gratis skolegang (eller barnehageplass) og skole materiale som bøker, skrivesaker og skolesekk etc i tillegg til skoleuniformer (en gang i året) og andre type klær. Barna får 2 måltider per dag inkludert varm lunsj. Barna får også dekket kostnader til helse ved sykdommer og skader. PRO Arba Minch har også bidratt med penger til bygging og vedlikehold av klasserom, kontorlokaler og gjerder.  

VERDIGRUNNLAG

PRO Arba Minch sine verdier bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter(FN`s barnekonvensjon), vedtatt av FN 20. november 1989 og menneskerettserklæringen.

VISJON

Barn av PRO Arba Minch skal bidra til å utvikle det nye Etiopia med vekt på kunnskap, toleranse, demokrati, frihet, fred, likhet, rettferdighet, optimisme, omsorg og innsats.

FADDERE

PRO Arba Minch får månedlig bidrag fra 65 faddere. I tillegg får vi enkeltstående bidrag fra private personer og institusjoner. Vi er meget takknemlig for bidragene. Det gjør oss i stand til å hjelpe vanskeligstilte barn med gratis skolegang, mat, klær og annen nødvendig hjelp.

ORGANISATORISK TILKNYTTING 

A) PRO Arba Minch er en frittstående forening som primært samarbeider med enkeltmennesker (faste givere).

B) PRO Arba Minch har som målsetning å bygge opp et sterkere nettverk finansielt og organisatorisk gjennom samarbeid med lag, humanitærorganisasjoner, barnehager, skoler og bedrifter.

NAVNET

”PRO” Arba Minch er valgt for å signalisere alle positive utviklingstrekk man håper at barn skal leve opp til uavhengig av om de vokser opp i et rikt eller fattig land. Det skal være en fordel (pro) å være en del av vårt fellesskap. Vi ønsker å legge til rette for at barn av PRO Arba Minch skal være aktive (proaktive), produktive, progressive og kanskje noe mer. ” Arba” er 40 på amharisk. «Minch” betyr vannkilde. Byen har over 40 vannkilder den er avhengig av for å sikre næringsgrunnlaget for befolkningen i området. 

PRO Arba Minch bærer da betydningen av kunnskapskilden til en positiv, produktiv, sosial og intellektuell utvikling.

STYRET

PRO Arba Minch ledes av styret (4 medlemmer og 1 varamedlem) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Tewasen Teshome
Daglig Leder / Styremedlem
ASKER
Cecilie Lanes
Styreleder
TROMSØ
May Elin Sømhovd
Nestleder
TROMSØ
Lisbeth Straumsnes
Styremedlem
TROMSØ

FAKTA OM ARBA MINCH 

 • Arba Minch ligger 1500 meter over havet i Gamo Gofa provinsen i ”delstaten” Southern Region. Arba Minch har et varmt tropisk klima og ligger i den kontinentale dalen ”The Rift Valley”. Regnperioden strekker seg fra juni til august.
 • Byen er en flerkulturell by, og er kjent for sin ”smakefulle” ”Nile Perch” fisk fra innsjøene (Abaya & Chamo), og Nech Sar nasjonalpark. Den har et anerkjent universitet og flere høyskoler. 

NEW VISION KINDERGARTE & PRIMARY SCHOOL 

PRO Arba Minch støtter opp om drift av New Vision School i Arba Minch som ble startet opp i september 2005. Tewasen Teshome, daglig leder av PRO Arba Minch har stått for finansiering vedrørende bygging og oppstart av barnehagen/skole.

STØTT OSS

Det finnes mange gode prosjekter og veldedige organisasjoner som man kan bidra med for å skape en mer rettferdig verden. Utdanning er et svært viktig satsingsområde for å skape en bærekraftig utvikling i et land. At barna kan få en barnehageplass betyr også at sjansen er større for at foreldrene kan komme ut i lønnet arbeid og forsørge sin familie.

Et viktig spørsmål for mange er hvor mye av det man gir går direkte til mottagerne og hvor stor andel går til administrasjon.

Vi har beregnet at kun 9% av det du gir til Pro Arba Minch går til administrasjon. Resten går direkte elevene, skolen/barnehagen og ulike tiltak rundt dem.

Pro Arba Minch er en organisasjon som drives av frivillige.
Styret, daglig leder og andre støttespillere i Norge jobber gratis og frivillig for organisasjonen.

Her er noen argumenter for hvorfor du skal velge oss:

 • Organisasjonen er liten og oversiktlig, det er lett å sette seg inn i hjelpen som blir gitt.
 • Utdanning av barn skaper grunnlag for en sunn utvikling og en bedre fremtid for landet.
 • Barna som mottar hjelp fra PRO Arba Minch får skolemåltider og for noen av barna er det det eneste de spiser den dagen.
 • Barna følges opp av trygge voksne gjennom skoledagen, også i forhold til hjemmesituasjonen og veiledning av foreldre
 • De barna som trenger det får helsesjekk og oppfølging av helseproblemer
 • De barna som trenger det får utdelt klær på skolen
 • Byen Arba Minch er preget av fattigdom og en utbredt HIV-smitte. Det er stort behov for en innsats akkurat her.
 • Vi kan gjøre mye med lite i Etiopia. En barnehageplass koster ca 100 kroner pr måned. Tilsvarende koster  en skoleplass 85 kroner. En gjennomsnittlig månedslønn er på rundt ca 570 kroner. 
 • Vi har alle mulighetene til å bidra fra vårt ståsted i Norge. Vi kan gjøre en stor forskjell!

VI ØNSKER DITT BIDRAG VELKOMMEN OG DU KAN LESE ALT OM OSS OG HVORDAN PENGENE BRUKES TIL UNDER “dokumenter”.

Gjennom PRO Arba Minchs fadderordning kan DU være med på å gi barn i Etiopia mulighet til utdanning og en bedre fremtid. Fadderstøtten går ikke til et bestemt barn, men brukes der behovet er størst. Faste bidrag fra våre faddere gjør oss i stand til å påta oss langsiktige oppgaver som gir varige resultater. Som fadder vil du få jevnlige nyheter og  informasjon om utviklingen i organisasjonen. Å være fadder koster akkurat så mye som det du ønsker. Mange gir kr 150-200 per måned, eller mer.

DU MÅ SELV REGISTRERE DIREKTE TREKK FRA EGEN KONTO TIL 
KONTONR. 6420 05 52367.

FOR UTENLANDSKE BIDRAGSYTERE: 
Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO6964200552367
SWIFT: NDEANOKKXXX

Engangsbidrag er også velkomne.
Hjertelig velkommen som støttespiller for barna i Arba Minch!

FOR FADDERINNMELDING & MER INFORMASJON: 
PRO ARBA MINCH
Katrineåsveien 46,
3440 Røyken
Tlf. +47 40146511
e-post: tewasen@proarba.org

REGISTRER DEG SOM FADDER HER!

  Fornavn

  Etternavn

  E-post

  Gateadresse 1

  Gateadresse 2

  Postnr

  Poststed

  Land

  Telefonnummer

  Mobilnummer


  NEW VISION SCHOOL

  New Vision skole ble etablert i 2005, og tar imot barn mellom 3 – 14 år. Barne­hagen/skolen har kapasitet til 350 barn.

  New Vision skole har 23 ansatte. Den gir et betydelig bidrag til lokal sysselsetting.

  UNDERVISNINGEN

  Undervisningen i New Vision skole har til sammen 8 nivåer. Barnehagen er delt i KG1 –KG3 (Kindergarten 1 – 3) etter alder og barnas opplæringsbehov. Barneskolen er fra 1. til 5. trinn. Barna stimuleres gjennom lek, tilpasset undervisning i musikk, matte, amharisk, engelsk, gamospråk, naturfag og tegning. Mange barn kommer fra hjem med foreldre uten skolebakgrunn. De får ekstra oppfølging i New Vision. NVS har som mål å utvide skoletilbudet til 8. trinn. 
  New Vision er bygd opp med egen lekeplass og faddere i Norge har bidratt med både leker og utstyr. Det er stadig behov for midler til vedlikehold, materialer, leker med mer.

  SPONSORER

  KONTAKT OSS

  PRO Arba Minch,   
  Katrineåsveien 46, 
  3440 Røyken

  Organisasjonsnummer: 989 502 433

  TEWASEN TESHOME, DAGLIG LEDER
  E-post: tewasen@proarba.org
  Telefon: + (47) 40146511

  CECILIE LANES, STYRELEDER
  E-post: cessa.lanes@gmail.com

  Telefon: +(47 )97 00 36 39

  PRO Arba Minch bærer da betydningen av kunnskapskilden til en positiv, produktiv, sosial og intellektuell utvikling.