Velkommen til årsmøte 2017

PRO Arba Minch inviterer til årsmøte 2017 Tid: 5. mai 2017, kl. 13:00 – 15:00 Sted: Rådhuset i Tromsø Sak 1 Velge møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, opptelling av stemmeberettigede. Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3 Behandle årsmelding Sak 4 Behandle foreningens regnskap 2016 Sak 5 Behandle innkomne forslag. Frist for å melde inn saker er 1. mai 2017.  Sak 6 Vedta foreningens budsjett Sak 7 Godkjenne neste års møteplan Sak 8 Eventuelt   Med vennlig hilsen Cecilie Lanes Styreleder