Velkommen til årsmøte 2017

PRO Arba Minch inviterer til årsmøte 2017

Tid: 5. mai 2017, kl. 13:00 – 15:00

Sted: Rådhuset i Tromsø

Sak 1

Velge møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, opptelling av stemmeberettigede.

Sak 2

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3

Behandle årsmelding

Sak 4

Behandle foreningens regnskap 2016

Sak 5

Behandle innkomne forslag. Frist for å melde inn saker er 1. mai 2017. 

Sak 6

Vedta foreningens budsjett

Sak 7

Godkjenne neste års møteplan

Sak 8

Eventuelt

 

Med vennlig hilsen

Cecilie Lanes

Styreleder