Hjem

uten-navnPRO Arba Minch er en humanitær forening som skal arbeide for å sikre utdanningsgrunnlaget for fattige barn i Arba Minch i Sør Etiopia.

Vi støtter New Vision skole som har 346 barn på barnehagenivå og barneskole 1. til 4. klassetrinn.

58 barn får gratis skole, måltider, klær, og helseoppfølging.

I tillegg får foreldre til flere barn økonomisk støtte og veiledning til å sette i gang inntektsbringende aktiviteter.